Server Core DHCP Server config

Vanmorgen heb ik een project gestart voor het opzetten van een DHCP server i.c.m failover op een Server 2019 Core machine.

Benodigdheden:
Twee clean install server core machines voor het gemak heb ik ze 3072MB geheugen gegeven. Een Virtuele switch in Hyper-V waar beide machines gebruik van maken.

1: Installeer de DHCP Roll op de beide systemen via:

Powershell: Install-WindowsFeature -Name ‘DHCP’ –IncludeManagementTools

2: Toevoegen DHCP Scope
We gaan een DHCP v4 scope aanmaken in de range 192.168.1.x met 50 ip adressen.

Powershell : Add-DhcpServerV4Scope -Name “Core-DHCP” -StartRange 192.168.1.100 -EndRange 192.168.1.150 -SubnetMask 255.255.255.0

3: Toevoegen DNS en Router
Geef als DNS server je Domaincontroller, Router of publieke DNS op. Ik heb gekozen voor mijn Domaincontroller aangezien die de DNS server is.

Powershell: Set-DhcpServerV4OptionValue -DnsServer 192.168.1.2 -Router 192.168.1.1

4: Toevoegen van de leasetijd

Powershell: Set-DhcpServerv4Scope -ScopeId 192.168.1.1 -LeaseDuration 1.00:00:00

5: Restart de DHCP Service

Powershell: Restart-service dhcpserver