HomeWindows DeploymentAdd windows updates to install.wim

Add windows updates to install.wim

Wat is er lastig aan het installeren van een nieuwe PC?

Na de installatie staat de PC altijd te stampen op de windows updates… De iso die je gebruikt heeft namelijk niet het laatste update pack. Nu is het makkelijk om een windows update toe te voegen aan de install.wim die gebruikt zal worden tijdens installaties. Er zijn online tooltjes te vinden die dat doen maar dit kan ook gewoon met Dism in CMD of Powershell. Uiteindelijk heb ik dat verwerkt in een powershell scriptje met een keuze menu.

Mijn script skills zijn ver onder de maat voor en de code zal zeker veel beter kunnen maar het doet wat het moet doen.

Benodigdheden:

– Een Install.wim deze kan worden gevonden in je Iso onder sources. 
– Een Microsoft Update bestand deze kan gedownload worden vanaf de Microsoft Update Catalog

POWERSHELL CODE

function Show-Menu
{
param (
[string]$Title = ‘Add Windows Update To install.wim’
)
cls
Write-Host “================ $Title ================”-ForegroundColor Cyan

Write-Host “1: get-wiminfo”
Write-Host “2: Mount-Wim”
Write-Host “3: Add Update to Wim.”
Write-Host “4: Check installed update Packages”
Write-Host “5: Commit change and Unmount-image”
Write-Host “Q: Press ‘Q’ to quit.”
}

do

{
Show-Menu
$input = Read-Host “Please make a selection”

switch ($input)
{
‘1’ {
cls
dism /get-wiminfo /Wimfile:C:\TEMP\UpdateToWim\Windows\install.wim
} ‘2’ {
cls
$IndexID = Read-Host -Prompt “Vul hier het Index ID in”
dism /Mount-Wim /WimFile:C:\TEMP\UpdateToWim\Windows\install.wim /Index:$IndexID /MountDir:C:\TEMP\UpdateToWim\Mount
} ‘3’ {
cls
$Update = Read-Host -Prompt “Vul hier de naam van de update in”
Dism /Add-Package /Image:”C:\TEMP\UpdateToWim\Mount” /PackagePath=”C:\TEMP\UpdateToWim\WindowsUpdate\$Update”
} ‘4’ {
cls
Dism /Get-Packages /image:C:\TEMP\UpdateToWim\Mount
} ‘5’ {
cls
Dism /Unmount-image /MountDir:C:\TEMP\UpdateToWim\Mount /Commit
} ‘q’ {
return
}
}
pause
}
until ($input -eq ‘q’)