HomeWindows ServerServer Core DHCP Failover

Server Core DHCP Failover

Verander je core DHCP machines uit dit artikel in een failover cluster!

1: Opzetten van DHCP Failover cluster

Onderstaand powershell commando maakt van je twee DHCP servers een cluster waarbij er een Active/standby ontstaat. Het commando voeren we uit op de machine die we als standby machine willen laten functioneren.

Powershell:

Add-DhcpServerv4Failover -ComputerName “192.168.1.101” -Name “SRV-CORE-DHCP” -PartnerServer “192.168.1.100” -ServerRole Standby -ScopeId 192.168.1.0 -force

Command

2: Als je het command hebt uitgevoerd is er een active/standby cluster gemaakt tussen de twee DHCP servers. Je kunt het cluster checken via onderstaand commando.

Powershell: Get-DhcpServerv4Failover

Hier zie je de resultaten van het comand

Zoals je kunt zien is er een HotStandby cluster ontstaan. Om je cluster te testen kun je de active DHCP server uitschakelen en op een machine in hetzelfde netwerk vragen om een nieuw IP. Via ipconfig /all zal je zien dat je dan een DHCP krijgt van je Failover DHCP systeem.