HomeWindows ServerServer Core DHCP Server config

Server Core DHCP Server config

Vanmorgen heb ik een project gestart voor het opzetten van een DHCP server i.c.m failover op een Server 2019 Core machine.

Benodigdheden:
Twee clean install server core machines voor het gemak heb ik ze 3072MB geheugen gegeven. Een Virtuele switch in Hyper-V waar beide machines gebruik van maken.

1: Installeer de DHCP Roll op de beide systemen via:

Powershell: Install-WindowsFeature -Name ‘DHCP’ –IncludeManagementTools

2: Toevoegen DHCP Scope
We gaan een DHCP v4 scope aanmaken in de range 192.168.1.x met 50 ip adressen.

Powershell : Add-DhcpServerV4Scope -Name “Core-DHCP” -StartRange 192.168.1.100 -EndRange 192.168.1.150 -SubnetMask 255.255.255.0

3: Toevoegen DNS en Router
Geef als DNS server je Domaincontroller, Router of publieke DNS op. Ik heb gekozen voor mijn Domaincontroller aangezien die de DNS server is.

Powershell: Set-DhcpServerV4OptionValue -DnsServer 192.168.1.2 -Router 192.168.1.1

4: Toevoegen van de leasetijd

Powershell: Set-DhcpServerv4Scope -ScopeId 192.168.1.1 -LeaseDuration 1.00:00:00

5: Restart de DHCP Service

Powershell: Restart-service dhcpserver